انتشارات امیرکبیر

انتشارات امیرکبیر

وب سایت: https://amirkabirpub.ir/
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی مخبرالدوله (تقاطع جمهوری و سعدی)، پلاک 2
تلفن: ۲-۰۲۱۳۳۹۰۰۷۵۱

این انتشارات کار خود را در ۱۲ آبان سال ۱۳۲۸ با خرید سرقفلی اولین فروشگاه خود در خیابان ناصرخسرو تهران آغاز کرد. اولین اثر منتشرشده جزوه‌ای با نام «نماز» بود که با نظر حاج میرزا خلیل کمره‌ای تهیه شده‌بود. در دهۀ پنجاه، بر اساس حجم تولیدات که بالغ بر ۲۸۰۰ عنوان بود، امیر کبیر به بزرگترین بنگاه انتشاراتی خاورمیانه تبدیل شد. به علاوه، کیفیت و تنوع تولیدات این انتشاراتی هم اعتبار و منزلتی خاص برای آن تدارک دیده بود. گردآوردن مترجمان و نویسندگان و پژوهشگران شاخص از یک سو، و در دیگر سو شکل دهی و تعریف ساختاری علمی برای کار نشر که منظومه‌ای از ویراستاران حرفه‌ای، تا چاپخانه و کتابفروشی و توزیع و بقیه مراحل نشر در آن انجام بگیرد، از دیگر ابداعاتی بود که در امیرکبیر بنا گذاشته شد و این انتشارات را به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین ناشران تاریخ نشر ایران معرفی شد.

جک لندن به دنبال یک رویا

برگرفته از کتاب جک لندن به دنبال یک رویا جک لندن شب و روز می نوشت، اما نوشته هایش خریدار نداشت. عاقبت در منتهای یأس