آخرین نوشته‌ها

پرندگان در پاییز

 درست است: چندتایی از ما در طول کل ماجرا خواب بودند، اما بقیه فورا فهمیدیم مشکلی پیش آمده. سرجاهای...

روایت

روایت آخرین رمان علوی است که نخست در ۱۳۷۷/ ۱۹۹۹م، دو سال پس از مرگش، در تهران چاپ شد....

سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای

برگرفته از کتاب " سفر زیارتی قرن بیست و یکم هارولد فرای" ((دائم جاش برام خالیه. ته دلم می‌دونم...

خدمتکار و پروفسور

خدمتکار و پروفسور

بر گرفته از کتاب "خدمتکار و پروفسور" ما پروفسور صدایش می‌کردیم. او هم پسرم را جذر صدا می‌کرد چون...

مثل آب برای شکلات

برگرفته از "آب برای شکلات" «مثل آب برای شکلات» رمانی از رمان نویس و فیلمنامه نویس مکزیکی ، به...

نام من سرخ - کتاب

نام من سرخ

تاریخ هنر غرب از زمان رنسانس تا ظهور کوبیسم با نقاط دید، چشم‌اندازها و به‌طور کلی با مسئلهٔ «چگونه...