ادبیات لاتین

ادبیات لاتین شامل مقالات، تواریخ، شعر، نمایشنامه، و نوشته‌های دیگر نوشته‌شده به زبان لاتین است. در اوایل سدهٔ سوم پیش از میلاد، دو سده طول کشید تا به ادبیات غالب در روم باستان تبدیل شود. ادبیات لاتینی در بسیاری از روش‌ها ادامهٔ ادبیات یونان باستان بود و از بسیاری از اشکال مشابه استفاده می‌کرد. لاتینی زبان رومیان باستان بود، اما ادبیات لاتینی نه تنها شامل نویسندگان رومی مانند سیسرون، ویرژیل، اووید، و هوراس بود، بلکه شامل نویسندگان اروپایی همچون فرانسیس بیکن، باروخ اسپینوزا، و آیزاک نیوتن نیز می‌شد.

مثل آب برای شکلات

برگرفته از “آب برای شکلات” «مثل آب برای شکلات» رمانی از رمان نویس و فیلمنامه نویس مکزیکی ، به نام «لورا اسکوئیول» است. این رمان

جک لندن به دنبال یک رویا

برگرفته از کتاب جک لندن به دنبال یک رویا جک لندن شب و روز می نوشت، اما نوشته هایش خریدار نداشت. عاقبت در منتهای یأس

ٰرد گم

رد گم

برگرفته از کتاب اولین‌بار چهار سال و هفت ماه پیش آن خانه و ستون‌های سفید و تاق مثلثی پُرابهتش را که جدیتی دادگاه‌گونه به آن