زهرا یعقوبیان

راز پاریس، روایتی عاشقانه در قلب جنگ جهانی دوم

راز پاریس

برگرفته از “راز پاریس” ولری از سه‌‌‌سالگی که به‌‌‌خاطر نازی‌‌‌ها مجبور شد از وطنش بگریزد، دیگر پایش را در پاریس نگذاشته است.حالا این زن جوان