علی اکبر شیروانی

علی‌اکبر شیروانی

علی اکبر شیروانی سال ۱۳۶۰ در اصفهان به دنیا آمده است. او علوم اجتماعی را تا کارشناسی خوانده و کارشناسی ارشدش را در رشته‌ی پژوهش هنر ادامه داده است. شیروانی در کنار روزنامه‌نگاری در صفحات ادبی رزونامه‌های شرق، همشهری و ایران، تدریس نویسندگی و داستان‌نویسی را هم در رادیو ایران و کتابخانه‌ها بر عهده داشته و در ۹ دوره‌ی آموزشی به کتابداران کتابخانه‌های سراسر کشور «شناخت رمان و آشنایی با سبک، ژانر، مکتب و نویسندگان کلاسیک» درس داده است. این نویسنده جزو برگزیدگان سیزدهمین جشنواره‌ی کتاب و رسانه در بخش معرفی کتاب هم هست. سال ۱۳۹۴ علی اکبر شیروانی کتاب عشق گوش، عشق گوشوار، از مجموعه مقالات استاد قاسم هاشمی‌نژاد را زیر نظر آن استاد ویراستاری و گردآوری کرد که نشر هرمس آن را منتشر کرد. کتاب راه ننوشته که حاصل گفت‌و‌گویی بلند با قاسم هاشمی‌نژاد درباره‌ی کتاب‌های اوست. این کتاب هم در همان سال در نشر هرمس منتشر شده است. سال ۱۳۹۵ مدیریت گروه پژوهش سفرنامه‌ی نشر اطراف را بر عهده گرفت که حاصل چندین ماه کار تحقیقاتی این گروه تحت دبیری و ویراستاری ایشان در شکل مجموعه‌ی پنج‌جلدی «تماشای شهر» منتشر شد. در این مجموعه اولین تصویرها و گزارش مسافران قاجاری از پنج شهر از میان سفرنامه‌های موجود به شکل ویراستاری و دبیری‌شده کنار هم قرار گرفته‌اند. عنوان پنج جلد این مجموعه از این قرار است: پاریس از دور نمایان شد، آسمان لندن زیاده می‌بارد، قهوه‌ی استانبول نیکو می‌سوزد، سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد و بمبئی رقص الوان است که سال ۱۳۹۶ در نشر اطراف منتشر شده‌اند.

منبع: نشر اطراف

قهوه استانبول نیگو می سوزد

قهوۀ استانبول نیکو می‌سوزد

برگرفته از ناشر: در روزگاری نه چندان کهن، سفرنامه‌ها چشم عمومی مردم برای شناخت رنگ‌ شهرها بودند. مسافر با سفرنامه‌اش، که کمی از رنگ سفرش

سن پترزبورگ موزیکانچی دارد

سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد

برگرفته از ناشر: روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویر خیالی‌ای که

پاریس از دور نمایان شد

پاریس از دور نمایان شد

برگرفته از ناشر: روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویری خیالی که

بمبئی رقص الوان است

بمبئی رقص الوان است

برگرفته از ناشر: روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویر خیالی که

آسمان لندن زیاده می بارد

آسمان لندن زیاده می‌بارد

برگرفته از ناشر: روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویری خیالی که